Vilka är dom vanligaste drogerna stäv ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder är ett besvär som kan innehava blivit Innerligt normalt i Flertal hushåll. Faktum är att med ökningen bruten ADHD bland Kidsen kan Ytterligare samt Ytterligare hushåll genast kämpa till det faktum att någon utav deras familjemedlemmar faktiskt lider utav ADHD.

Personer såsom äger känt ADHD-patienter eller såsom äger Vårda samt kära som har diagnosen ADHD kan nog existera medvetna Försåvitt de många skilda läkemedel som används därför att behandla sjukdomen. Mirakel de senaste åfläckfri har forskare utvecklat många nya läkemedel till ADHD såsom är avsedda att hjälpa till att administrera symtomen på sjukdomen.

Märklig utav de vanligaste läkemedlen stäv ADHD som forskare äger utvecklat hittills inkluderar amfetaminer, metylfenidatläkemedel, atomoxetin samt dextroamfetamin. De majoriteten itu dessa läkemedel är stimulantia. Varumärken för dessa typer utav läkemedel inkluderar Ritalin, Concerta, Adderall, Wellbutrin, Focalin XR, Methylin, Metadate CD, Vivanse och Strattera. Strattera är det sluta icke-stimulerande läkemedlet som används i bamse utsträckning utbredd Vård utav ADHD.

Ritalin är någon utav dom vanligaste bland dessa ADHD-läkemedel. Ett metylfenidat, effektiviteten utav detta läkemedel samman Åtgärd bruten Attention Deficit Hyperactivity Disorder stöds från Åtskilliga vetenskapliga plugg. Somliga föräldrar som har använt det här läkemedel förut Åtgärd bruten ADHD hos försvinna Baby inneha fasten rapporterat att det här läkemedel endast har förvärrat aggressivitet och andra negativa symptom på ADHD hos avta Kidsen. Inom odlaSkapa baisse rekommenderar läkare ofta någon stävändring av dosen av läkemedlet samt Alltemellanåt rekommenderar dom att dom byter medicin.

Ett övrigt vanligtvis använt läkemedel kontra ADHD är Concerta. Liksom Ritalin är det ett metylfenidat. åt avvikelse från Ritalin och andra metylfenidater använder Concerta någon konstig tidsutgivningsteknik.

Adderall är också En flitigt använt läkemedel mot ADHD. Det är någon Köp lyrica 300mg i Sverige utan recept mixtur itu amfetamin och dextroamfetamin. Då och då kallas det "amfetaminblandade salter". Detta läkemedel kan följa i tablettform samt kapselform.

I de baisse Därborta ingen bruten dessa stimulantia funkar på ADHD-individen kan läkaren ordinera Strattera. Strattera används ideligen nbefinner sig stimulerande läkemedel inte funkar på ADHD-patienter. Om det här fortfarande icke fungerar, kan läkaren ordinera patienten tillsammans antihypertensiva läkemedel.

Även Försåvitt dessa läkemedel inom kliniska och vetenskapliga plugg har visat sig finnas till effektiva spann Kur utav sjukdomen, kan det fortfarande inte diskuteras att det inneha förekommit många förekomster bruten biverkningar i samband med intag från dessa läkemedel. Dom flesta itu biverkningarna äger visat sig befinna milda skada det kan ej heller förnekas att andra patienter inneha upplevt alternativt kan uppleva negativa biverkningar samman intag itu dessa läkemedel. Såsom ett konklusion tar fler och Ytterligare föräldrar och vuxna ADHD-patienter nu alternativa behandlingar därför att ta itu tillsammans försvinna problem tillsammans ADHD. Alternativa behandlingar såsom homeopatiska genomsnittlig vinner i synnerhet fort i popularitet bland föräldrar åt Kidsen med ADHD samt bland vuxna med ADHD.

Om ditt barn stäv närvarande tar mediciner men upplever biverkningar, samt För den skull vill du prova alternativa behandlingar stäv ADHD, kommer det att finnas mot bamse hjälp Försåvitt du frågar ditt barns läkare Främst innan ni ger någon åtkomlig val behandling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *